22. listopadu 2016

Předání dat

17. řijna proběhlo předání záznamů z programu Naše mokřady Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky. Záznamy byly před předáním zkontrolovány, chybné záznamy byly odstraněny, neúplné dle možností doplněny. Celkem byly předány údaje k 396 mokřadům.

zpět na seznam