Novinky

20. září 2017

AOPK ČR spustila mobilní mapovou aplikaci Mokřady

Byla spuštěna nová mobilní aplikace mokřady, která vás provede po všech našich mezinárodně významných mokřadech. Zájemci se z aplikace dozví spoustu informací o našich mezinárodně významných mokřadech, dostanou tipy na výlety, mohou se zaposlouchat do hlasů ptáků, kteří se v jednotlivých lokalitách vyskytují a závěrem mohou prověřit své znalosti v krátkých kvízech. Mobilní aplikace je funkční i na tabletech. Bude možné ji aktualizovat či...

Celý článek
13. března 2017

Naše mokřady na Mapomatu

Na MapoMatu (http://mapy.nature.cz/) v tématické úloze Aplikovaná ochrany přírody byly publikovány vrstvy Mokřadů. Zahrnují již dříve publikované vrstvy Mokřadů ČR, které však byly doplněny o nové podklady, mimo jiného také o data ČSOP z programu Naše mokřady. Informace z programu Naše mokřady nyní tedy mohou sloužit jako podkladová data pro případné revize mokřadních vrstev pro dotační účely. Prezentace na MapoMatu umožnuje práci s dalšími...

Celý článek
1. Února 2017

2. únor - světový den mokřadů

Rozhodnutím sekretariátu Ramsarské úmluvy byl prohlášen 2. únor světovým dnem mokřadů (World Wetlands Day). Dne 2. února 1971 byla v íránském městě Ramsar podepsána prvními státy Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva. Ramsarská úmluva je první celosvětová mezivládní úmluva na ochranu a moudré využívání přírodních zdrojů. Jedná se tak o jedinou úmluvu, chránící určitý typ biotopu. Dosud k ní...

Celý článek
22. listopadu 2016

Předání dat

17. řijna proběhlo předání záznamů z programu Naše mokřady Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky. Záznamy byly před předáním zkontrolovány, chybné záznamy byly odstraněny, neúplné dle možností doplněny. Celkem byly předány údaje k 396 mokřadům.

Celý článek